ZMIANA TERMINU ZAWODÓW – PIERWSZY KROK PŁYWACKI I Runda r.2006

  • -

UWAGA !

Zmiana terminu zawodów.

Z przyczyn niezależnych od organizatora W-MOZP , gospodarz imprezy pływackiej POPROSIŁ o zmianę ustalonego terminu rozgrywania zawodów.

PIERWSZY KROK PŁYWACKI I RUNDA r. 2006 , ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 MARCA 2015r. w WYSZKOWIE , Pływalnia GOSiR ul.Geodetów 45 (komunikat zawodów zostanie uaktualniony)