OGÓLNOPOLSKI PROGRAM NAUCZANIA PŁYWANIA – pod patronatem Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Pływackiego

  • -

Za naszym pośrednictwem można otrzymać „Ogólnopolski Program Nauczania Pływania” . Egzemplarz książki jest do odebrania (za pokwitowaniem) w siedzibie Klubu AZS u Pana Karola Daniluka  tel.519 148 583, poniedziałek – piątek godz: 08.00 – 16.00. Każdy Klub otrzymuje jeden egzemplarz.