WYNIKI – Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej roczniki 2004 i 2005

  • -

Proszę o zapoznanie się z wynikami Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej roczników 2004 i 2005 odbywających się na Mazowszu i ewentualne uwagi i korekty.

wyniki-2004

wyniki-2005