PRZYPOMINAMY – Taryfikator opłat PZP obowiązujący w roku 2017, Uchwały w sprawie pobierania opłat za licencje: zawodnicze, trenerskie ,sędziowskie.

  • -

Wysokość oplata za licencje PZP.

W roku 2017 obwiązujące zasady opłat licencji nowych i opłat licencji przedłużanych:

  • licencja nowa – wpłata do W-MOZP 20 zł (zawodnik wpłaca do klubu 25,00 zł)
  • licencja przedłużana – wpłata z klubu do W-MOZP 10 zł (zawodnik wpłaca do klubu 15,00 zł), po 31.03.17r. obowiązuje wpłata do W-MOZP 20 zł.
  • wpłaty nie zweryfikowane wykonane nieprawidłowo powinny być wyjaśnione.
  • WPŁATY WINNY BYĆ DOKONYWANE PRZEZ KLUB

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami opłat licencji oraz nowym obowiązującym w 2017 roku Taryfikatorem opłat.

uchwala_13-2016_w_sprawie_wysokości_i_trybu_opłacania_zawodniczych_składek_licencyjnych_w_2017r

uchwala_14-2016_w_sprawie_wysokości_i_trybu_opłacania_trenerskich_składek_licencyjnych_na_lata_2017-2020

uchwala_15-2016_w_sprawie_wysokości_i_trybu_opłacania_składki_licencji_sędziowskich_na_lata_2017-2020

uchwala_16-2016_w_sprawie_przyjęcia_taryfikatora_opłat_pzp_na_2017r