SPRAWDZIAN WYTRZYMAŁOŚCI i WSZECHSTRONNOŚCI STYLOWEJ

  • -

Listopad – miesiącem Sprawdzianu Wytrzymałości i Wszechstronności stylowej.

W listopadzie w całej Polsce dla młodszych zawodników pływania odbywa się Sprawdzian Wytrzymałości (400 m st.dow / 800m st.dow) i Wszechstronności (200m st.zm) stylowej zawodników 11 i 12 letnich,  który jest warunkiem uczestniczenia młodzików 12 i 13 letnich w roku następnym w Drużynowych Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w I i II rundzie.

Sprawdzian powinien być rozegrany:

– przy udziale licencjonowanego Sędziego Pływania z Kolegium Sędziów W-MOZP . W sprawie wyznaczenia sędziów prosimy o kontaktowanie się z Przewodniczącą Kolegium Sędziów Magdą Seliga-Zielską – magdalena.seliga@gmail.com

– wyniki muszą być wprowadzone do ZAPROSZENIA.LXF dla 11 latków lub 12 latków (w roku 2016 jest to rocznik 2005 i rocznik 2005) obowiązkowo z NUMERAMI LICENCJI KLUBU I ZAWODNIKA (zaproszenia w formie plików są do pobrania z zakładki ZAWODY/ zawody).

Drużyny są zobowiązane przesłać wyniki rozegranych sprawdzianów do dnia 30.11.2017 r. w systemie zaproszenia Entry Editor na adres: zawody@wmozp.pl oraz dostarczyć karty startowe i podpisany przez sędziego Protokół z przeprowadzonego Sprawdzianu. 

Karty startowe wraz z Protokołem Sprawdzianu należy dostarczyć do dnia 30.11.2017 r. do:

– Sławomira Grabca

– przekazać sędziemu W-MOZP uczestniczącemu w Sprawdzianie.

Sprawdziany po weryfikacji nie spełniające w/w warunków nie będą przesyłane do Komisji Pływania PZP do dnia 10.12.2017r.