UWAGA !!! ZMIANY W TRYBIE ZGŁASZANIA ZAWODNIKÓW DO ZAWODÓW CENTRALNYCH.

  • -

POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI WPROWADZA ZMIANY W TRYBIE ZGŁASZANIA

ZAWODNIKÓW DO ZAWODÓW CENTRALNYCH.
ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW JEST MOŻLIWE JEDYNIE W SYSTEMIE EWIDENCJI I LICENCJI SEL.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZGŁASZANIA ZAWODNIKÓW ZAWARTE SĄ W PLIKU DO POBRANIA.

 

PZP zasady_zglaszania_zawodnikow do zawodów w systemie SEL