Zawody

Zawody

PUCHAR SPRINTU z okazji 20-lecia istnienia sekcji pływackiej UKS „POLONEZ” WYSZKÓW ,,BIJEMY REKORDY ŻYCIOWE”

  • Adres:Wyszków ul. Geodetów 45

  • Termin:2020-12-22 - 2020-12-22

  • Załączniki do pobrania:

  IX OTWARTE MISTRZOSTWA OSTROŁĘKI W PŁYWANIU

   • Adres:Ostrołeka ul. Wincentego Witosa 3

   • Termin:2020-12-20 - 2020-12-20

   • Załączniki do pobrania:

   UWAGA  Zmiana terminu zawodów z 19.12.2020r na 20.12.20120r.

   II GWIAZDKOWY SPRINT NA MOKOTOWIE

    • Adres:Warszawa ul. Niegocińska 2A

    • Termin:2020-12-15 - 2020-12-15

    • Załączniki do pobrania:

    Grand Prix WMOZP 2010 - III runda FINAŁ

     • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

     • Termin:2020-12-08 - 2020-12-08

     • Załączniki do pobrania:

     Ze względu na duża ilość zgłoszeń zawody GP 2010 - III runda zostają podzielone na dwa bloki : I A BLOK – DZIEWCZYNY - 08.12.2020r.-rozgrzewka 8:30, zawody 9:00 I B BLOK – CHŁOPCY - 08.12.2020r.-rozgrzewka 11:00, zawody 11:30

     PROSIMY TRENERÓW O SPRAWDZENIE KLASYFIKACJI ZAWODNICZEK i ZAWODNIKÓW PO 2 RUNDACH. WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI BEZPOŚREDNIO PO RUNDZIE FINAŁOWEJ.

     ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

     Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

     UWAGA !!

     Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - GP r.2010) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

     ORAZ

     PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
     W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
     1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
     2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
     3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
     4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
     5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
     6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
     7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
     8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
     9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

     Otwarte Zimowe Mistrzostwa Warszawy w Pływaniu Roczniki – 2009,2010,2011 i młodsi

      • Adres:Warszawa ul. Merliniego 4

      • Termin:2020-12-04 - 2020-12-05

      • Załączniki do pobrania:

      W związku ze zmianą wytycznych dotyczących organizacji imprez sportowych - limit 150 zawodników w jednym bloku  , harmonogram zawodów ulega zmianie .    PŁYWALNIA 50 metrowa

      Otwarte Zimowe Mistrzostwa Warszawy w Pływaniu Roczniki – 2006 i starsi, 2007, 2008

       • Adres:Warszawa ul. Merliniego 4

       • Termin:2020-12-04 - 2020-12-05

       • Załączniki do pobrania:


       W związku ze zmianą wytycznych dotyczących organizacji imprez sportowych - limit 150 zawodników w jednym bloku  , harmonogram zawodów ulega zmianie .    PŁYWALNIA 50 metrowa

       Grand Prix WMOZP 2009 - III runda FINAŁ

        • Adres:Warszawa ul. Gładka 18

        • Termin:2020-12-02 - 2020-12-02

        • Załączniki do pobrania:

        PROSIMY TRENERÓW O SPRAWDZENIE KLASYFIKACJI ZAWODNICZEK i ZAWODNIKÓW PO 2 RUNDACH. WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI BEZPOŚREDNIO PO RUNDZIE FINAŁOWEJ.

        ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

        Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

        UWAGA !!

        Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - GP r.2009) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

        ORAZ

        PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
        W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
        1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
        2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
        3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
        4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
        5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
        6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
        7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
        8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
        9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

        Grand Prix WMOZP 2005-06 - III runda FINAŁ

         • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

         • Termin:2020-12-01 - 2020-12-01

         • Załączniki do pobrania:

         PROSIMY TRENERÓW O SPRAWDZENIE KLASYFIKACJI ZAWODNICZEK i ZAWODNIKÓW PO 2 RUNDACH. WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI BEZPOŚREDNIO PO RUNDZIE FINAŁOWEJ.

         ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

         Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

         UWAGA !!

         Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - GP r.2005-2006) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

         ORAZ

         PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
         W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
         1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
         2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
         3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
         4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
         5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
         6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
         7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
         8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
         9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

         Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława

          • Adres:Mława ul. Kopernika 38

          • Termin:2020-11-28 - 2020-11-29

          • Załączniki do pobrania:

          Warszawska Olimpiada Młodzieży w Pływaniu Synchronicznym 2020

           • Adres:Warszawa AL.Jana Pawła II 69

           • Termin:2020-11-27 - 2020-11-28

           • Załączniki do pobrania:

           ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

           Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

           UWAGA !!

           PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU SYNCHRONICZNYM (Stan na dzień 12 października 2020rok).
           W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu - pływaniu synchronicznym  (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
           1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
           2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
           3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
           4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy sportowej, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
           5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona w przepadku dużej ilości zgłoszonych zawodniczek;
           6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki. W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
           7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
           8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
           9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.
                

           GRAND PRIX WMOZP 2008 - III runda FINAŁ

            • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

            • Termin:2020-11-25 - 2020-11-25

            • Załączniki do pobrania:

            PROSIMY TRENERÓW O SPRAWDZENIE KLASYFIKACJI ZAWODNICZEK i ZAWODNIKÓW PO 2 RUNDACH. WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI BEZPOŚREDNIO PO RUNDZIE FINAŁOWEJ.

            ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

            Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

            UWAGA !!

            Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - GP r.2008) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

            ORAZ

            PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
            W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
            1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
            2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
            3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
            4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
            5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
            6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
            7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
            8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
            9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.
             

            GRAND PRIX WMOZP 2007 - III runda FINAŁ

             • Adres:Warszawa ul. Niegocińska 2A

             • Termin:2020-11-24 - 2020-11-24

             • Załączniki do pobrania:

             PROSIMY TRENERÓW O SPRAWDZENIE KLASYFIKACJI ZAWODNICZEK i ZAWODNIKÓW PO 2 RUNDACH. WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI BEZPOŚREDNIO PO RUNDZIE FINAŁOWEJ.

             ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

             Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

             UWAGA !!

             Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - GP r.2007) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

             ORAZ

             PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
             W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
             1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
             2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
             3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
             4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
             5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
             6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
             7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
             8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
             9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

             XIII Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo

              • Adres:Warszawa ul. Oławska 3a

              • Termin:2020-11-22 - 2020-11-22

              • Załączniki do pobrania:

              Pierwszy Krok Pływacki - 2012 - II runda FINAŁ

               • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

               • Termin:2020-11-18 - 2020-11-18

               • Załączniki do pobrania:

               ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

               Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

               UWAGA !!

               Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - PKP 2012) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

               ORAZ

               PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
               W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:
               1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
               2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
               3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
               4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
               5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
               6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
               7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
               8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
               9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

               Pierwszy Krok Pływacki - 2011 - II runda FINAŁ

                • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

                • Termin:2020-11-17 - 2020-11-17

                • Załączniki do pobrania:

                ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                UWAGA !!

                Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - PKP 2011) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                ORAZ

                PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
                W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.: 
                1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                Od Młodzika Do Olimpijczyka - Pierwsze ELIMINACJE W SEZONIE 2020/2021

                 • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                 • Termin:2020-11-14 - 2020-11-14

                 • Załączniki do pobrania:

                 OMDO - OSiR ŻOLIBORZ Zawody odbywają się w dwóch blokach : I BLOK - DZIEWCZYNKI 2010, 2011, 2012  - rozgrzewka 8:00, zawody 9:15 II BLOK - CHŁOPCY 2010,2011,2012 - rozgrzewka 14:00, zawody 15:10

                 Od Młodzika Do Olimpijczyka - Pierwsze ELIMINACJE W SEZONIE 2020/2021

                  • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

                  • Termin:2020-11-14 - 2020-11-14

                  • Załączniki do pobrania:

                  OMDO - OSiR TARGÓWEK Zawody odbywają się w dwóch blokach : I BLOK - DZIEWCZYNKI 2007, 2008, 2009  - rozgrzewka 8:00, zawody 9:15 II BLOK - CHŁOPCY 2007,2008,2009 - rozgrzewka 14:00, zawody 15:10

                  OTWARTE JESIENNE MISTRZOSTWA OKRĘGU WARSZAWSKO - MAZOWIECKIEGO pod Patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa Pawła Makucha

                   • Adres:Pruszków ul. Andrzeja 3

                   • Termin:2020-11-13 - 2020-11-13

                   • Załączniki do pobrania:                   WYNIKI LIVE


                   SPONSOREM ZAWODÓW JEST FIRMA:

                   NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UFUNDOWAŁ

                   PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA PAWEŁ MAKUCH

                                        

                   ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                   Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                   UWAGA !!

                   Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - OJMO PRUSZKÓW) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                   ORAZ

                   PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
                   W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:   
                   1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                   2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                   3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                   4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                   5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                   6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                   7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                   8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                   9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                   Grand Prix WMOZP 2010 - II runda

                    • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                    • Termin:2020-11-10 - 2020-11-10

                    • Załączniki do pobrania:

                    ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                    Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                    UWAGA !!

                    Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - GP r.2010) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                    ORAZ

                    PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
                    W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:   
                    1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                    2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                    3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                    4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                    5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                    6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                    7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                    8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                    9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                    Grand Prix WMOZP 2009 - II runda

                     • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

                     • Termin:2020-11-04 - 2020-11-04

                     • Załączniki do pobrania:

                     ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                     Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                     UWAGA !!

                     Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - GP r.2009) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                     ORAZ

                     PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
                     W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:   
                     1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                     2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                     3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                     4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                     5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                     6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                     7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                     8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                     9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                     Grand Prix WMOZP 2008 - II runda

                      • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

                      • Termin:2020-11-03 - 2020-11-03

                      • Załączniki do pobrania:

                      ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                      Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                      UWAGA !!

                      Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - GP r.2008) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                      ORAZ

                      PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
                      W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:   
                      1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                      2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                      3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                      4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                      5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                      6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                      7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                      8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                      9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                      Grand Prix WMOZP 2007 - II runda

                       • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                       • Termin:2020-10-28 - 2020-10-28

                       • Załączniki do pobrania:

                       ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                       KOMUNIKAT ZAWODÓW ZOSTAŁ POPRAWIONY !!!!

                       (zawody przeniesione z Wyszkowa z dnia 31.10.2020r.)

                         Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                       UWAGA !!

                       Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - GP r.2007) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                       ORAZ

                       PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
                       W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:   
                       1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                       2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                       3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                       4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                       5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                       6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                       7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                       8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                       9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                       Grand Prix WMOZP 2005-2006 - II runda

                        • Adres:Warszawa ul. Jagiellońska 7

                        • Termin:2020-10-27 - 2020-10-27

                        • Załączniki do pobrania:

                        ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                        Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                        UWAGA !!

                        Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (WMOZP - GP r.2005-2006) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                        ORAZ

                        PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
                        W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:   
                        1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                        2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                        3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                        4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                        5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                        6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                        7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                        8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                        9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                        Warszawska Olimpiada Młodzieży PŁYWANIE r. 2009-2010

                         • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                         • Termin:2020-10-20 - 2020-10-21

                         • Załączniki do pobrania:

                         UWAGA !!! ZMIANA !!!

                         ROZGRZEWKA CHŁOPCÓW GODZ. 11.15 , ZAWODY 12.00

                         ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI , ZAPRASZAMY NA PRZEKAZ  LIVE oraz WYNIKI NA ŻYWO (www.wmozp.pl)

                         Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                         UWAGA !!

                         Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (np.WMOZP - WOM r.2009-2010) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                         ORAZ

                         PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
                         W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:   
                         1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                         2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                         3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                         4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                         5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                         6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                         7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                         8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                         9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                         Od Młodzika Do Olimpijczyka - Pierwsze ELIMINACJE W SEZONIE 2020/2021

                          • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                          • Termin:2020-10-17 - 2020-10-17

                          • Załączniki do pobrania:

                          OMDO - OSiR ŻOLIBORZ Zawody odbywają się w dwóch blokach : I BLOK - DZIEWCZYNKI 2010, 2011, 2012  - rozgrzewka 8:00, zawody 9:15 II BLOK - CHŁOPCY 2010,2011,2012 - rozgrzewka 14:00, zawody 15:10  

                          ZAWODY ZOSTAŁY ODWOŁANE

                          Od Młodzika Do Olimpijczyka - Pierwsze ELIMINACJE W SEZONIE 2020/2021

                           • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

                           • Termin:2020-10-17 - 2020-10-17

                           • Załączniki do pobrania:

                           OMDO - OSiR TARGÓWEK Zawody odbywają się w dwóch blokach : I BLOK - DZIEWCZYNKI 2007, 2008, 2009  - rozgrzewka 8:00, zawody 9:15 II BLOK - CHŁOPCY 2007,2008,2009 - rozgrzewka 14:00, zawody 15:10  

                           ZAWODY ZOSTAŁY ODWOŁANE

                           Pierwszy Krok Pływacki - 2012 - I runda

                            • Adres:Marki ul.Wspólna 40

                            • Termin:2020-10-16 - 2020-10-16

                            • Załączniki do pobrania:

                            Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                            UWAGA !!

                            Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (np.WMOZP - PKP r.2012) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                            ORAZ

                            PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 12 października 2020rok).
                            W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.: 
                            1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                            2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                            3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                            4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                            5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                            6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                            7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                            8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                            9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.
                             

                            Warszawska Olimpiada Młodzieży PŁYWANIE r.2007-2008

                             • Adres:Warszawa ul. Lindego 20

                             • Termin:2020-10-13 - 2020-10-14

                             • Załączniki do pobrania:

                             RELACJA NA ŻYWO NA FB Z ZAWODÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ WMOZP

                               Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                             UWAGA !!

                             Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (np.WMOZP - WOM r.2007-2008) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                             ORAZ

                             PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 1 października 2020rok).
                             W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.:   
                             1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                             2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                             3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                             4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                             5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                             6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                             7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                             8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                             9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                             Warszawska Olimpiada Młodzieży PŁYWANIE r.2002-2004 i 2005-2006

                              • Adres:Warszawa ul. Łabiszyńska 20

                              • Termin:2020-10-06 - 2020-10-07

                              • Załączniki do pobrania:

                              Prosimy o składanie na zawadach dokumentu Oświadczenie-LISTA-COVID-19-lista-1 (lista - tabelka - wersja WORD) oraz Zał. 1. DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU ( jako oświadczenia dla Trenera), pozostałe załączniki składają zawodnicy/opiekunowie Trenerowi.

                              UWAGA !!

                              Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (np.WMOZP - WOM r.202-2006 ) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.

                              ORAZ

                              PROSIMY O BEZWZGLĘDNE STOSOWANIE SIĘ W DNIU ZAWODÓW pkt 6 ZASAD SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (Stan na dzień 1 października 2020rok).
                              W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.: 
                              1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                              2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                              3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                              4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                              5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                              6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                              7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                              8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                              9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.

                              Pierwszy Krok Pływacki - 2011 -I runda

                               • Adres:Warszawa ul. Potocka 1

                               • Termin:2020-09-30 - 2020-09-30

                               • Załączniki do pobrania:

                               UWAGA !!

                               Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (np.WMOZP - PKP r.2011) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.
                               W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.: 
                               1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                               2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                               3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                               4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                               5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                               6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                               7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                               8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                               9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.
                                          

                               Grand Prix WMOZP 2010 - I runda

                                • Adres:Warszawa ul. Gładka 18

                                • Termin:2020-09-29 - 2020-09-29

                                • Załączniki do pobrania:

                                UWAGA !!

                                Udostępniamy kanał komunikacji WhatsApp WMOZP (np.WMOZP - GP r.2010 I runda) w trakcie realizowania imprez z Kalendarza WMOZP dedykowany do imprezy i zawodów jako podstawowy kanał komunikacji dla Trenerów, dlatego Prosimy o przesyłanie numerów telefonów wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodów SMS na nr telefonu Okręgu tel.882 194 798. Podane numery będą dołączone do komunikatora.
                                W związku z panującym stanem epidemicznym w naszym kraju, uprzejmie prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zawodów w pływaniu (zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19), w tym m.in.: 
                                1. Stawianie się na zawody wyłącznie w dobrym stanie zdrowia - bez widocznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar) i podwyższonej temperatury;
                                2. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni lub w innym wyznaczonym miejscu, uczestnicy wydarzenia sportowego realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę;
                                3. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu lub organizatora zawodów;
                                4. Zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (rekomendowane min. 1,5-2 m) pomiędzy uczestnikami imprezy pływackich, tj.: zawodnikami, trenerami, obsługą zawodów - sędziami, sekretariatem;
                                5. Rozgrzewka przed zawodami będzie dzielona na dziewczęta i chłopcy .
                                6. Trenerzy na płycie pływalni mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki.W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązku wykorzystania maseczek ochronnych). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach;
                                7. Punktualne stawianie się przez zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem - nieobecność lub spóźnienie skutkować będzie niemożnością startu;
                                8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez zawodników jest nadzorowane przez kierowników ekip lub trenerów;
                                9. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez kierowników ekip, trenerów lub zawodników może powodować wykluczenie z zawodów poszczególnych osób lub całej zgłoszonej drużyny.