Nr  1. Kobiet, 50m dowolny  Open
Nr  2. Mężczyzn, 50m dowolny  Open
Nr  3. Kobiet, 50m klasyczny  Open
Nr  4. Mężczyzn, 50m klasyczny  Open
Nr  5. Kobiet, 50m grzbietowy  Open
Nr  6. Mężczyzn, 50m grzbietowy  Open
Nr  7. Kobiet, 50m motylkowy  Open
Nr  8. Mężczyzn, 50m motylkowy  Open
Nr  9. Kobiet, 100m zmienny  Open
Nr  10. Mężczyzn, 100m zmienny  Open
Nr  11. Kobiet, 4 x 50m dowolny  Open
Nr  12. Mężczyzn, 4 x 50m dowolny  Open
Nr  13. Kobiet, 4 x 50m zmienny  Open
Nr  14. Mężczyzn, 4 x 50m zmienny  Open


AMWiM-FINAŁ
Warszawa, 9.5.2019


Konkurencja 1
09.05.2019 - 18:30
Kobiet, 50m dowolnyOpen
Lista startowa


Rok ur.
Seria 1 z 2
1
2
3
4
5
6
7
8
KANTORSKA, Daria
PETRYSZYN, Katarzyna
ZACHARSKA, Inga
LESZCZEYŃSKA, Agata
ŻARNOWSKA, Karolina
POPŁONYK, Aleksandra
TLAGA, Agnieszka
BOCZKOWSKA, Julianna

99
Uw
Wum
Pw
Wum
Awf
Wum
Pw
Uw
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Seria 2 z 2
1
2
KUZEBSKA, Karolina
KOŚLA, MartaSgh
Wat
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 2
09.05.2019 - 18:30
Mężczyzn, 50m dowolnyOpen
Lista startowa


Rok ur.
Seria 1 z 2
1
2
3
4
5
6
7
8
LIS, Patryk
MICOREK, Krzysztof
PERL, Michał
RZADKOWSKI, Daniel
BOGACKI, Szymon
KARNASZEWSKI, Konrad
MIESZCZERIAKOW, Mirosław
KOSTANOWICZ, Artur


94

98
Pw
Uw
Koźmiński
Uw
Koźmiński
Awf
Sggw
Awf
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Seria 2 z 2
1
2
BIELECKI, Igor
WÓJCICKI, MaciejKoźmiński
Wat
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 3
09.05.2019 - 18:30
Kobiet, 50m klasycznyOpen
Lista startowa


Rok ur.
Seria 1 z 2
1
2
3
4
5
6
7
8
KALIŃSKA, Magdalena
ZYGA, Izabela
KĘDZIORA, Marina
WIKIEŁ, Angelika
SZYSZKOWSKA, Karolina
PIEKUT, Aleksandra
KARYKOWSKA, Katarzyna
DRAPAŁA, Olga
98
Sggw
Sggw
Sgh
Łazarski
Koźmiński
Pw
Uw
Pw
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Seria 2 z 2
1
2
OSEŁKOWSKA, Julia
KRUTKO, SofiaPw
Pw
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 4
09.05.2019 - 18:30
Mężczyzn, 50m klasycznyOpen
Lista startowa


Rok ur.
Seria 1 z 2
1
2
3
4
5
6
7
8
WAWULSKI, Norbert
BANECKI, Krzysztof
CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz
KAMINIARZ, Jakub
BĄCZKOWSKI, Bartosz
PERL, Michał
KUBIŚ, Jakub
BARANOWSKI, Marek

Wat
Pw
Pw
Pw
Sggw
Koźmiński
Sgh
Uw
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Seria 2 z 2
1
2
GODLEWSKI, Rafał
STEPANIUK, ArturUw
Pw
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 5
09.05.2019 - 18:30
Kobiet, 50m grzbietowyOpen
Lista startowa


Rok ur.
Seria 1 z 2
1
2
3
4
5
6
7
8
CADER, Aleksandra
BOCZKOWSKA, Julianna
STAROS, Sandra Joanna
ZACHARSKA, Inga
PETRYSZYN, Katarzyna
KOŚLA, Marta
MAZUR, Maja
SEROCZYŃSKA, Amelia

99

99
Awf
Uw
Awf
Pw
Wum
Wat
Uw
Uw
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Seria 2 z 2
1
2
KŁADOCZNA, Julia
DOBROSIELSKA, IsmenaPw
Wat
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 6
09.05.2019 - 18:30
Mężczyzn, 50m grzbietowyOpen
Lista startowa


Rok ur.
Seria 1 z 2
1
2
3
4
5
6
7
8
RUCIŃSKI, Jakub
BIELECKI, Igor
KOSTANOWICZ, Artur
BOGACKI, Szymon
ŚWIDERSKI, Bartłomiej
NAPIERAJ, Jan
PECYNA, Maciej
SIARNIEWICZ, Tomasz98


98
Pw
Koźmiński
Awf
Koźmiński
Sgh
Łazarski
Sggw
Sggw
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Seria 2 z 2
1
2
FRANKE, Pawel
RATAJCZAK, MaciejPjtk
Uw
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 7
09.05.2019 - 18:30
Kobiet, 50m motylkowyOpen
Lista startowa


Rok ur.
Seria 1 z 2
1
2
3
4
5
6
7
8
BACHANEK, Julia
KANTORSKA, Daria
LESZCZEYŃSKA, Agata
SAJECKA, Zofia
ILCEWICZ, Edyta
TLAGA, Agnieszka
STAROS, Sandra Joanna
ŻARNOWSKA, Karolina99
99
Sggw
Uw
Wum
Wum
Uw
Pw
Awf
Awf
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Seria 2 z 2
1
2
FALACIŃSKA, Kamila
KARYKOWSKA, KatarzynaWat
Uw
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 8
09.05.2019 - 18:30
Mężczyzn, 50m motylkowyOpen
Lista startowa


Rok ur.
Seria 1 z 2
1
2
3
4
5
6
7
8
WLAZŁOWSKI, Damian
RAMS, Cezary
PECYNA, Maciej
DOBRZYŃSKI, Tomasz
PUZAN, Yauheni
ZIELIŃSKI, Cezary
MICOREK, Krzysztof
LIS, Patryk

99


98
Awf
Wat
Sggw
Awf
Uw
Uw
Uw
Pw
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Seria 2 z 2
1
2
RABEK, Tomasz
WAWULSKI, NorbertWat
Wat
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 9
09.05.2019 - 18:30
Kobiet, 100m zmiennyOpen
Lista startowa


Rok ur.
Seria 1 z 2
1
2
3
4
5
6
7
8
POPŁONYK, Aleksandra
ILCEWICZ, Edyta
SAJECKA, Zofia
SZYSZKOWSKA, Karolina
WIKIEŁ, Angelika
KĘDZIORA, Marina
BACHANEK, Julia
ZYGA, Izabela

98
Wum
Uw
Wum
Koźmiński
Łazarski
Sgh
Sggw
Sggw
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Seria 2 z 2
1
2
KALIŃSKA, Magdalena
KUZKO, AleksandraSggw
Pw
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 10
09.05.2019 - 18:30
Mężczyzn, 100m zmiennyOpen
Lista startowa


Rok ur.
Seria 1 z 2
1
2
3
4
5
6
7
8
ZIELIŃSKI, Cezary
SZAFARCZYK, Igor
DOBRZYŃSKI, Tomasz
KAŹMIERCZAK, Wojciech
BĄCZKOWSKI, Bartosz
KAMINIARZ, Jakub
CHAŁUPCZYŃSKI, Bartosz
ŻERAŃSKI, Przemysław98
Uw
Uw
Awf
Uw
Sggw
Pw
Pw
Pw
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Seria 2 z 2
1
2
PIEKARSKI, Rafał
DAŁEK, JerzyPw
Pw
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 11
09.05.2019 - 18:30
Kobiet, 4 x 50m dowolnyOpen
Lista startowa


Seria 1 z 1
2
3
4
5
6
Awf
Pw
Wum
Wat
UwAwf
Pw
Wum
Wat
Uw
NT
NT
NT
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 12
09.05.2019 - 18:30
Mężczyzn, 4 x 50m dowolnyOpen
Lista startowa


Seria 1 z 1
1
2
3
4
5
6
7
8
Pjtk
Awf
Pw
Koźmiński
Uw
Wat
Wum
SggwPjtk
Awf
Pw
Koźmiński
Uw
Wat
Wum
Sggw
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 13
09.05.2019 - 18:30
Kobiet, 4 x 50m zmiennyOpen
Lista startowa


Seria 1 z 1
2
3
4
5
6
Wat
Sggw
Uw
Pw
AwfWat
Sggw
Uw
Pw
Awf
NT
NT
NT
NT
NT
<< TOP >>
Konkurencja 14
09.05.2019 - 18:30
Mężczyzn, 4 x 50m zmiennyOpen
Lista startowa


Seria 1 z 1
1
2
3
4
5
6
7
8
Wum
Wat
Sggw
Awf
Uw
Pw
Koźmiński
SghWum
Wat
Sggw
Awf
Uw
Pw
Koźmiński
Sgh
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT