Składki członkowskie 2014

  • -

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki przypomina, że zgodnie z & 13 pkt.5 Statutu W-MOZP wszystkie kluby zrzeszone w Okręgu maja obowiązek wpłacić składkę członkowska za 2014 rok a także uregulować składkę członkowską za rok 2013. Terminowe opłacenie składki (składek) jest warunkiem dopuszczenia do zawodów okręgowych”
Szczegółowa informacja ukaże się na stronie www.wmozp.pl  w zakładce AKTUALNOŚCI.