Zarząd

Zarząd

Prezes – Paweł Słomiński slominski.plywanie@gmail.com

Wiceprezes (przewodnicząca Kolegium Sędziów) – Magdalena Seliga-Zielska

Skarbnik – Robert Daniszewski

Sekretarz – Łukasz Borkowski borkowski-lukasz@o2.pl

Członek – Dorota Berger – Gostkiewicz

Członek – Sławomir Grabiec zawody@wmozp.pl

Członek – Łukasz Drynkowski

Członek – Karol Perl

Członek – (przewodniczący Rady Trenerów) – Marcin Pietrych

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – Waldemar Madej ojmadej@gmail.com

Członek – Aleksandra Golon

Członek – Gabriel Turczyński

Rada trenerów

Przewodniczący – Marcin Pietrych

Członek – Marcin Koszuta

Członek – Dariusz Polkowski