Nazwa:
Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki

Adres aktualny:

01-952  Warszawa, ul. S. B. Lindego 20

Internat – parter lokal nr 4 (wizyta po uprzednim umówieniu się tel. 882 194 798 )

NIP: 5213633507
Regon: 015444030

Rejestr Stowarzyszeń Numer KRS0000167098

Konto:
Santander Bank Polska S.A.
ul.Rudnickiego 10, 01-858 Warszawa
Nr konta: 27 1090 1014 0000 0001 1912 9609
(wpłaty za licencje zawodników na konto WMOZP:
nowe i przedłużenie dokonują tylko Kluby zrzeszone w Okręgu)

Obsługa Systemu SPLASH ENTRY EDITOR
Sławomir Grabiec
E-mail: zawody@wmozp.pl

Biuro – Księgowość
Dorota Berger

tel. 882 194 798
E-mail: biuro@wmozp.pl

Potwierdzenia i aktywacja licencji zawodników:
Karol Daniluk (tylko mobilnie) przez adres:
e-mail: daniluk.karol@gmail.com
tel. 500 226 908

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group: NNW Nr COR267308
Powszechny Zakłąd Ubezpieczeń S.A. : OC Nr 1048583479