Walne Zebranie Sprawozdawcze WMOZP – 23.10.2019r.

  • -

W dniu 3 września 2019 r. Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego (WMOZP) podjął Uchwałę nr 2/2019, dotyczącą terminu i miejsca zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczego WMOZP. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. w Instytucie Sportu w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16 w sali Konferencyjnej, o godzinie 17.00 (pierwszy termin), 17.15 (drugi termin).

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym uczestniczą delegaci wybrani na ostatni Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy.

Delegaci winni posiadać wystawione przez kluby pisemne upoważnienie do reprezentowania, które na Zebraniu zostaną wymienione na mandaty.

Prawo udziału w Zebraniu Sprawozdawczym mają kluby z opłaconą składką członkowską za lata 2017-2019.