Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności dzieci 11-sto letnich i młodzików 12-sto letnich.

  • -

Od dnia 01.10.2019 r. do 30.11. 2019r. w całej Polsce dla zawodników pływania w wieku 11-12 lat odbywają się Sprawdziany Wytrzymałości (400 m styl dowolny / 800 m styl dowolny) i Wszechstronności (200 m styl zmienny). Uczestnictwo w sprawdzianie jest warunkiem dopuszczenia do startu w Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12-13 lat w roku 2019. Sprawdziany mogą być realizowane w formie: zawodów lub sprawdzianu klubowego (wyniki zawodników nie zostaną zamieszczone w rankingu europejskim).

Uzyskane wyniki muszą być wprowadzone do ZAPROSZENIA.LXF dla 11 latków lub 12 latków (w roku 2019 jest to rocznik 2007 i rocznik 2008) obowiązkowo z NUMERAMI LICENCJI KLUBU I ZAWODNIKA (zaproszenie w formie plików jest do pobrania w zakładce ZAWODY/zawody od dnia 01.10.2019r.).

Drużyny są zobowiązane przesłać wyniki rozegranych sprawdzianów do dnia 30.11.2019 r. w systemie zaproszenia Entry Editor na adres: zawody@wmozp.pl Sławomir Grabiec. Po tym terminie wyniki nie będą przyjmowane, Okręg przesyła wyniki do Komisji PZP do 31.01.2020r.

Sprawdziany nie spełniające w/w warunków nie będą przesyłane do Komisji Pływania PZP.

Lista zawodników dopuszczonych do udziału w Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12-13 lat zostanie opublikowana na stronie PZP.

 

regulamin_ogolnopolskiego_sprawdzianu_wytrzymalosci_i_wszechstronnosci_w_plywaniu_dzieci_11_lat_i_mlodzikow_12_lat_0