Kryteria powoływania

Kryteria Kwalifikacyjne do Kadry Wojewódzkiej Juniora (Kadra Narodowa B)

  1. Szkoleniem w Kadrze Wojewódzkiej są objęci zawodnicy z klubów Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego.
  2. W skład Kadry Wojewódzkiej Juniorów powołani będą zawodnicy/zawodniczki, którzy:
  3. W Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów 14,15,16,17-18 letnich zdobędą trzy pierwsze miejsca w konkurencjach indywidualnych.
  4. Skład kadry zostanie uzupełniony o zawodników, którzy w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów 15,16,17-18 letnich zajmą trzy pierwsze miejsca w konkurencjach olimpijskich /indywidualnie/.

 

Kryteria Kwalifikacyjne do Kadry Wojewódzkiej Młodzika:

1. Szkoleniem w Kadrze Wojewódzkiej są objęci zawodnicy z klubów Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego.
2. Szkolenie dotyczy wyłącznie kategorii wiekowej młodzika w roku 2020/2021 jest to rocznik 2008 oraz 2009. Aktualizacja odbywa się po każdej rundzie MDMM.
3. Głównym kryterium kwalifikacji do Kadry Wojewódzkiej jest Europejski Ranking Krajowy pływalnia 25 metrowa ( miejsca 1-8 w konkurencjach olimpijskich).
4. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać licencje klubowe.
5. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
6. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do prowadzenia arkusza obciążeń treningowych ( dostępny na stronie PZP ).
7. Skład Kadry Wojewódzkiej jest aktualizowany i zatwierdzany przez Zarząd WMOZP.

Przewodniczący Rady Trenerów – Trener Koordynator Michał Rudnik