Zarząd

Zarząd

Prezes - Paweł Słomiński slominski.plywanie@gmail.com

Wiceprezes (przewodnicząca Kolegium Sędziów) - Magdalena Seliga-Zielska

Skarbnik - Michał Sędrowski

Sekretarz - Łukasz Borkowski borkowski-lukasz@o2.pl

Członek - Dorota Berger - Gostkiewicz

Członek - Sławomir Grabiec zawody@wmozp.pl

Członek - Marcin Kozaczuk

Członek - Artur Przywara

Członek - (przewodniczący Rady Trenerów) - Michał Rudnik m.rudnik79@gmail.com

Komisja rewizyjna

Przewodniczący - Waldemar Madej ojmadej@gmail.com

Członek - Karol Perl

Członek - Łukasz Drynkowski

Rada trenerów

Przewodniczący - Michał Rudnik m.rudnik79@gmail.com

Z-ca Przedowniczącego - Joanna Gołębiowska

Członek - Dariusz Polkowski