Aktualności

WARUNKI STARTU I DOPUSZCZENIE DO ZAWODÓW

  • -

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki przypomina, że zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego-Komisji Certyfikacji, każdy zawodnik startujący na zawodach organizowanych przez W-MOZP oraz jego patronatem musi posiadać: AKTUALNĄ LICENCJĘ ZAWODNIKA PŁYWANIA i OPŁACONY HOLOGRAM AKTUALIZUJĄCY NA DANY ROK STARTOWY. Niedotrzymanie , któregoś..

więcej

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów – AKTUALIZACJA

  • -

Z przyczyn niezależnych Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów jako Zebranie Sprawozdawcze zostaje przeniesione na dzień 18 lutego 2015 roku. Odbędzie się w Sali Konferencyjnej Instytutu Sportu Warszawa ul.Trylogii 2/16 o godzinie 17.00 I termin / godzina 17.15 II termin. Delegatami na..

więcej

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów

  • -

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów jako Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 14 stycznia 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Sportu Warszawa ul.Trylogii 2/16 o godzinie 17.00 I termin / godzina 17.15 II termin...

więcej

ZMIANA SIEDZIBY W-MOZP

  • -

WARSZAWSKO – MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI zmienił swoją główną siedzibę, obecny adres: 00-968 WARSZAWA ul.Marymocka 34 w związki z tym poprzedni adres: 02-548 Warszawa ul.Grażyny 13/15 jest adresem nieaktualnym...

więcej