Aktualności

Zmiana miejsca zawodów GRAND PRIX W-MOZP I Runda r.2004-2005

  • -

Informujemy,  że miejscem rozgrywania zawodów GRAND PRIX W-MOZP I Runda r.2004-2005 będzie Centrum Rekreacyjno Sportowe na Bielanach (CRS Bielany), Warszawa ul.Lindego 20. Zawody są zaplanowane w godz. 8.30 (rozgrzewka), 09.15 (zawody). Program Zawodów dla tej kategorii wiekowej nie uległ zmianie...

więcej

Zmiany w składzie Zarządu W-MOZP

  • -

W związku z rezygnacją Przewodniczącego Rady Trenerów i Członka Zarządu z pełnionej funkcji Pana Łukasz Drynkowskiego oraz przyjęcia przez Zarząd jego dymisji. Wybór nowego Przewodniczącego Rady Trenerów oraz Członka Zarządu nastąpi zgodnie ze Statutem W-MOZP.

więcej

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE – 18 luty 2015 rok Warszawa

  • -

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów jako Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 18 lutego 2015 roku, w Sali Konferencyjnej Instytutu Sportu Warszawa ul.Trylogii 2/16 o godzinie 17.00 I termin / godzina 17.15 II termin. Na podstawie zasad przyznanej liczby mandatów poszczególnym..

więcej