Aktualności

Wróć do Aktualności

WARUNKI STARTU I DOPUSZCZENIE DO ZAWODÓW

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki przypomina, że zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego-Komisji Certyfikacji, każdy zawodnik startujący na zawodach organizowanych przez W-MOZP oraz jego patronatem musi posiadać:

AKTUALNĄ LICENCJĘ ZAWODNIKA PŁYWANIA i OPŁACONY HOLOGRAM AKTUALIZUJĄCY NA DANY ROK STARTOWY.

Niedotrzymanie , któregoś z warunków do startu w zawodach pływackich będzie skutkowało skreśleniem zawodnika z listy startowej. Szczegółowe informacje będą zawsze podawane w Komunikacie Zawodów a licencje sprawdzane przez wyznaczona osobę.

Udostępnij ten wpis

Wróć do Aktualności