Aktualności

Wróć do Aktualności

INFORMACJA – SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki informuję, że składka członkowska w kwocie 200 zł winna być wniesiona z tytułu przynależności Klubu jako członka W-MOZP (& 13 Statut W-MOZP / zakładka Dokumenty).

W związku z nowymi wymogami Polskiego Związku Pływackiego oraz regulacją przepisów dotyczących opłat licencji w systemie SEL i dopuszczenia zawodników do startu w zawodach o randze ogólnopolskiej składkę członkowską można opłacać na konto W-MOZP:

Bank Zachodni WBK S.A.

Nr Konta: 27 1090 1014 0000 0001 1912 9609.

W miesiącu marcu zostanie dosłana Nota Księgowa jako dokument potwierdzająca obciążenie za składkę członkowską.

Udostępnij ten wpis

Wróć do Aktualności