Aktualności

Wróć do Aktualności

Listopad – miesiącem Sprawdzianu Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej.

W listopadzie w całej Polsce dla młodszych zawodników pływania odbywa się Sprawdzian Wytrzymałości (400 m st.dow / 800m st.dow) i Wszechstronności (200m st.zm) stylowej zawodników 11 i 12 letnich, który jest warunkiem uczestniczenia młodzików 12 i 13 letnich w roku następnym w Drużynowych Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w I i II rundzie.

Sprawdzian powinien być rozegrany:

– przy udziale licencjonowanego Sędziego Pływania z Kolegium Sędziów W-MOZP . W sprawie wyznaczenia sędziów prosimy o kontaktowanie się z Przewodniczącą Kolegium Sędziów Magdą Seliga-Zielską – magdalena.seliga@gmail.com

– wyniki muszą być wprowadzone do ZAPROSZENIA.LXF dla 11 latków lub 12 latków (w roku 2016 jest to rocznik 2005 i rocznik 2004) obowiązkowo z NUMERAMI LICENCJI KLUBU I ZAWODNIKA (zaproszenia w formie oddzielnych plików będą do pobrania z zakładki ZAWODY/ zawody/ SPRAWDZIAN…… adres: MAZOWSZE – 2016).

Drużyny są zobowiązane przesłać wyniki rozegranych sprawdzianów do dnia 30.11.2016 r. w systemie zaproszenia Entry Editor na adres: zawody@wmozp.pl oraz dostarczyć karty startowe i podpisany przez sędziego Protokół z przeprowadzonego Sprawdzianu.

Karty startowe wraz z Protokołem Sprawdzianu należy dostarczyć do dnia 30.11.2016 r. do Pana Sławomira Grabca lub przekazać sędziemu, który będzie uczestniczył w Sprawdzianie. Sędzia ma obowiązać dostarczyć dokumentację niezwłocznie po sprawdzianie do Przewodniczącej Kolegium Sędziów.

Sprawdziany nie spieniające w/w warunków nie będą przesyłane do Komisji Pływania PZP.

Udostępnij ten wpis

Wróć do Aktualności