Aktualności

Wróć do Aktualności

Listopad – miesiącem Sprawdzianu Wytrzymałości i Wszechstronności stylowej.

W Listopadzie w całej Polsce dla młodszych zawodników pływania odbywa się Sprawdzian Wytrzymałości (400 m st.dow / 800m st.dow) i Wszechstronności (200m st.zm) stylowej zawodników 11 i 12 letnich, który jest warunkiem uczestniczenia młodzików 12 i 13 letnich w roku następnym w Drużynowych Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w I i II rundzie.

Sprawdzian powinien być rozegrany:

– przy udziale dwóch licencjonowanych Sędziach Pływania z Kolegium Sędziów W-MOZP . W sprawie wyznaczenia sędziów prosimy o kontaktowanie się z Przewodniczącą Kolegium Sędziów Magdą Seligą – Zielską – magdalena.seliga@gmail.com.

– wyniki muszą być wprowadzone do ZAPROSZENIA.LXF dla 11 latków lub 12 latków ( w roku 2014 jest to rocznik 2002 i rocznik 2003) obowiązkowo z NUMERAMI LICENCJI KLUBU I ZAWODNIKA. (zaproszenia w formie plików są do pobrania z zakładki ZAWODY/ zawody).

Drużyny są zobowiązane przesłać wyniki rozegranych sprawdzianów do dnia 30.11.2014r. w systemie zaproszenia Entry Editor na adres zawody@wmozp.pl. oraz dostarczyć karty startowe i podpisany przez sędziów Protokół z przeprowadzonego Sprawdzianu .

Karty startowe wraz z Protokołem Sprawdzianu trzeba dostarczyć do dnia 30.11.2014r. do osoby wydającej licencje i znaczki hologramowe Pana Karola Daniluka (siedziba Klubu AZS AWF Warszawa ul.Marymoncka 34) lub do Pana Sławomira Grabca.

Sprawdziany nie spieniające w/w warunków nie będą przesyłane do Komisji Pływania PZP.

Udostępnij ten wpis

Wróć do Aktualności