Aktualności

Wróć do Aktualności

PZP – Informacja dotycząca Kadry Narodowej w pływaniu – PZP

Zarząd PZP informuje, że w przypadku utrzymania przez Rząd po 31 stycznia 2021 r. ograniczeń dotyczących dostępu do pływalni wyłącznie dla zawodników Kadry Narodowej, Związek rozważa powoływanie do Kadr Narodowych w poszczególnych dyscyplinach WYŁĄCZNIE ZAWODNIKÓW AKTYWNYCH zarejestrowanych w systemie ewidencji zawodników SEL. Dlatego z wyprzedzeniem przypominamy, że status AKTYWNY w SELu zawodnik uzyskuje kiedy:

– klub którego jest reprezentantem ma opłacone składki członkowskie w OZP i PZP,
– opłacił w OZP licencję zawodniczą,
– posiada ważne badania lekarskie,
– klubowy administrator zamieścił w SELu potwierdzenie ważności badań lekarskich,
– klubowy administrator zamieścił w SELu oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
i wizerunku,
– klubowy administrator zamieścił w SELu zdjęcie zawodnika,
– wypełni inne wygania związane z rejestracją lub uzyskiwaniem statusu AKTYWNY.

Po spełnieniu wyżej wymienionych wymagań klubowy administrator SEL będzie miał możliwość wydrukowania potwierdzenia przynależności AKTYWNEGO zawodnika jego klubu do Kadry Narodowej (wydruk licencji zawodnika w formacie pdf.).

http://www.polswim.pl/informacja-dotyczaca-kadry-narodowej-w-plywaniu

 

Udostępnij ten wpis

Wróć do Aktualności