Aktualności

Wróć do Aktualności

Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej.

Wszystkie Kluby (Drużyny) , które nie przeprowadzą sprawdzianu w wyznaczonym przez PZP terminie (miesiąc Listopad 2014r.) są zobowiązane zgłosić ten fakt do W-MOZP. Warunkiem przesunięcia terminu sprawdzianu jest uzyskanie zgody na przeniesie sprawdzianu na miesiąc grudzień. Kluby są zobligowane poinformować niezwłocznie o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu.

Udostępnij ten wpis

Wróć do Aktualności