Aktualności

Wróć do Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WMOZP

Zarząd Warszawsko—Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego (WMOZP) informuję, że zgodnie z paragrafem 20 Statutu związku podjął w dniu 7 września 2016r. uchwałę nr 6/2016 zwołującą Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WMOZP na dzień 19.10.2016 r. Zebranie odbędzie się w Instytucie Sportu w Warszawie ul. Trylogii 2/16 o godzinie 17.00 (pierwszy termin) lub 17.15 (drugi termin).
W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym uczestniczą:
1. Delegaci każdego zrzeszonego w W-MOZP klubu (jeden mandat),
2. Delegaci z klubów, które uzyskały dodatkowe mandaty na podstawie wywalczonej liczby punktów w rywalizacji sportowej w latach 2013 – 2016.
Wykaz klubów, które otrzymują dodatkowe mandaty za wyniki sportowe w latach 2013 – 2016:
1 KS AZS-AWF Warszawa 5
2 MKS Polonia Warszawa 4
3 UKS G-8 Bielany Warszawa 4
4 UKS Żoliborz Warszawa 3
5 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 3
6 MUKP Warszawianka Wodny Park 2
7 MKS Wodnik Radom 2
8 UKS Jagiellonka Warszawa 2
9 KP MZOS Płock 1
10 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1
11 KS 1 Ożarów Maz 1
12 BUKS Warszawa 1

3. Z głosem doradczym – zaproszeni przez Zarząd goście.
Delegaci winni posiadać wystawione przez kluby pisemne upoważnienie do reprezentowania, które na Zebraniu zostaną wymienione na mandaty.
Prawo udziału w Zebraniu Sprawozdawco-Wyborczym mają kluby z opłaconą składką członkowską za lata 2013-2016.
Regulamin i porządek obrad zostanie umieszczony na stronie WMOZP po zatwierdzeniu przez Zarząd w dniu 11.10.2016 r.

Zarząd W-MOZP

Udostępnij ten wpis

Wróć do Aktualności