Aktualności

Wróć do Aktualności

WAŻNE INFORMACJE NA 2020 ROK

„Szanowni Państwo,

Rok 2020 będzie kontynuacją zmian wprowadzonych w minionych dwunastu miesiącach. W dalszym ciągu Internetowy System Ewidencji i Licencji SEL jest jedyną drogą do wyrobienia/przedłużenia licencji zawodniczych. Podobnie jak w roku ubiegłym przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji:

 1. Została utrzymana na ubiegłorocznym poziomie stawka opłat klubowych: roczna składka klubowa w PZP – 300 zł roczna składka klubowa w W-MOZP – 200 zł, płatne do 31 marca.
 2. Zostały utrzymane na poziomie z ubiegłego roku stawki opłat za licencje zawodnicze:
  1. 30 zł – przedłużenie płatne do 31 marca
  2. 40 zł – przedłużenie po 31 marca
  3. 40 zł – nowa licencja, niezależnie od terminu wpłaty (dotyczy zawodników nowo wprowadzonych do SEL, zawodników po zmianie barw klubowych – nowa licencja w nowym klubie)
 3. Obowiązek licencyjny dotyczy zawodników z roczników 2010 i starszych, chcących uczestniczyć we współzawodnictwie, gdzie licencja jest wymagana. Zawodnicy z roczników 2011 i młodsi (poniżej 10 roku życia) mogą ubiegać się o licencję bez konieczności opłaty, przy czym muszą spełniać pozostałe wymogi przyznania licencji.
 4. Niezmienne pozostają warunki aktywności licencji w systemie SEL:
  1. opłacona przez klub składka w PZP
  2. opłacona przez klub składka WMOZP
  3. opłacona kwota za licencję zawodnicza zgodnie z taryfikatorem
  4. uzupełnione wszystkie dane w profilu zawodnika w systemie SEL
  5. aktualne zdjęcie zawodnika
  6. Dołączony podpisany skan oświadczenia SEL o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku
  7. Dołączony skan WAŻNYCH badań lekarskich z widocznym imieniem i nazwiskiem zawodnika, którego badania dotyczą oraz orzecznictwem lekarza. W przypadku dwustronnej książeczki zdrowia sportowca, konieczne jest załączenie obydwu stron, gdzie druga strona obowiązkowo musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem zawodnika.
 5. Płatności za licencje można dokonywać jedynie drogą elektroniczną, przelewem na konto W-MOZP, szczegółowe dane w zakładce „KONTAKT” na naszej stronie: https://wmozp.pl/?page_id=23. Po dokonaniu przelewu należy przesłać jego potwierdzenie (format .pdf, ewentualnie .jpg, .png i tym podobne) na adres mailowy daniluk.karol@gmail.com z kopią do biuro@wmozp.pl. Proszę o przesyłanie potwierdzenia wykonania przelewu. Polecenie przelewu, zlecenie wykonania przelewu, itp. NIE JEST potwierdzeniem wykonania przelewu.

WAŻNE! Do potwierdzenia przelewu należy dołączyć listę zawodników (w Excelu, w formacie .xls, .xlsx), których przelew dotyczy (Jeśli dotyczy jednej osoby – w formatce proszę umieścić dane jednej osoby, jeśli np. 10 – w formatce też musi się znajdować 10 pozycji z danymi zawodników, itd.). Formatkę, którą należy uzupełnić przesyłam w załączeniu. Z uwagi na dodatkowe obowiązki statystyczne nałożone na okręg przez Polski Związek Pływacki, listy zawodników będą przyjmowane TYLKO i WYŁĄCZNIE w formacie dołączonym do wiadomości. Pozwoli to na zachowanie porządku zarówno dla nas jak i dla klubów, zwłaszcza tych liczniejszych. Wszystkie inne pozostałe formy listy będą odsyłane do poprawienia.

Na odpowiedź przewidziany jest przedział czasowy od 24 do maksymalnie 72 godzin. „Odpowiedź” oznacza aktywowanie zawodnika lub też wiadomość zwrotną z ewentualnymi brakami do uzupełnienia. Zatem zajęcie się konkretną listą „od ręki” może być niemożliwe, zwłaszcza w okresie styczeń-marzec, kiedy jest zwiększona ilość wniosków. Proszę wziąć to pod uwagę zwłaszcza planując zgłoszenia zawodników do poszczególnych imprez.

Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi materiałami i przekazanie tych informacji osobom zajmującym się licencjami i obsługą systemu SEL w Państwa klubach.

W razie pytań Zapraszam do kontaktu mailowego.

Karol Daniluk daniluk.karol@gmail.com

plik formatka_licencji_WMOZP_2020

Udostępnij ten wpis

Wróć do Aktualności