Aktualności

Zmiany w składzie Zarządu W-MOZP

  • -

W związku z rezygnacją Przewodniczącego Rady Trenerów i Członka Zarządu z pełnionej funkcji Pana Łukasz Drynkowskiego oraz przyjęcia przez Zarząd jego dymisji. Wybór nowego Przewodniczącego Rady Trenerów oraz Członka Zarządu nastąpi zgodnie ze Statutem W-MOZP.

więcej

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE – 18 luty 2015 rok Warszawa

  • -

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów jako Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 18 lutego 2015 roku, w Sali Konferencyjnej Instytutu Sportu Warszawa ul.Trylogii 2/16 o godzinie 17.00 I termin / godzina 17.15 II termin. Na podstawie zasad przyznanej liczby mandatów poszczególnym..

więcej

WARUNKI STARTU I DOPUSZCZENIE DO ZAWODÓW

  • -

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki przypomina, że zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego-Komisji Certyfikacji, każdy zawodnik startujący na zawodach organizowanych przez W-MOZP oraz jego patronatem musi posiadać: AKTUALNĄ LICENCJĘ ZAWODNIKA PŁYWANIA i OPŁACONY HOLOGRAM AKTUALIZUJĄCY NA DANY ROK STARTOWY. Niedotrzymanie , któregoś..

więcej